mSTAN vypisuje odborné stáže v Poslanecké sněmovně

mSTAN, z.s. ve spolupráci s kanceláří místopředsedy Poslanecké sněmovny Mgr. Petra Gazdíka vypisuje odbornou stáž v Poslanecké sněmovně. Náplní činnosti stážistů bude navštěvování odborných seminářů a konferencí, které se konají na půdě Parlamentu ČR a následné zpracování výstupů pro poslance STAN.

Z došlých přihlášek bude úspěšná uchazečka či úspěšný uchazeč vybrán na základě nejvyššího dosaženého počtu bodů. V případě stejného nejvyššího bodů uchazeček nebo uchazečů rozhoduje hlas předsedy výběrové komise. Uzávěrka pro podání přihlášek je 17.4. Stáž bude začínat v týdnu od 25.4. a bude trvat dva měsíce. Při plánování stáže bude přihlédnuto k časovým možnostem uchazečky nebo uchazeče.

Přihláška uchazečky a uchazeče bude podána elektronickou formou pomocí formuláře dostupného zde. Kromě toho bude také obsahovat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Hodnotící kritéria:
Životopis:                                0 – 30 bodů
Členství v mSTAN:              5 bodů

V případě eseje a životopisu bude výsledná známka určena aritmetickým průměrem hodnocení členů výběrové komise po zaokrouhlení na celé body.

Členové výběrové komise: Pavel Martiník (předseda), Erich Kříž, Miloš Vojtíšek

Stáž je bezplatná, po absolvování stáže obdrží stážista potvrzení o absolvování stáže na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *