Členství

Proč se stát členem?

Spolek mSTAN sdružuje mladé lidi, kteří se ztotožňují s liberálně-konzervativními hodnotami. Organizuje konference, semináře a další akce, které přispívají k rozvoji jeho programových cílů.

Hlavní činností je potkávání a síťování členů tak, aby jim byl spolek užitečný pro život.

Svým členům nabízí možnost seznámit se s politickým prostředím v Česku skrze stáže v institucích politického systému na všech úrovních.

Spolek podporuje vzájemnou úctu, ohleduplnost a nezištnou službu v rámci působení svých členů ve veřejném životě. V neposlední řadě přispívá k naplňování společenských potřeb svým členů organizováním teambuildingových akcí všeho druhu.

Členem mSTAN se může stát občan členského státu Evropské unie, který dovrší věku 16 let a trvale se zdržuje na území Česka, případně na území jiného členského státu, nebo na území státu, který je součástí Schengenského prostoru.

Přihlášky se podávají výhradně elektronicky zde.