Výkonná rada

Výkonná rada se skládá z předsedy spolku, I. místopředsedy spolku, místopředsedů spolku, tajemníka spolku, zahraničního tajemníka, pokladníka spolku a předsedů krajských rad spolku. Mezi pravomoci výkonné rady patří: zakládání a rušení místních klubů, schvalování rozpočtu a stanovování spolkového příspěvku.

Erich Kříž, předseda

Miloš Vojtíšek, I. místopředseda, pokladník

Lukáš Pilát, místopředseda

Lukáš Tůma, místopředseda, předseda Pražské krajské rady

Tomáš Pavelka, pověřený tajemník, předseda Olomoucké krajské rady

Jakub Krainer, zahraniční tajemník, předseda Jihomoravské krajské rady

Pavel Martiník, předseda Středočeské krajské rady