Stáže

mSTAN, z. s. si pro své členy a příznivce připravil propracovaný program stáží. Probíhají na několika úrovních. V té první se nejprve studenti středních škol seznámí s chodem obecních a městských úřadů a úřadů městských částí. Další úrovní jsou pak stáže na krajské úrovni a tou poslední stáže na národní úrovni (Poslanecká sněmovna a Senát) a také na evropské úrovni (Evropský parlament, orgány Rady Evropy).

Výstupem stáže budou nejen nové cenné zkušenosti, ale také mnoho kontaktů a také certifikát a možné je také doporučení na sociální síti LinkedIn.

Aktuální nabídku stáží naleznete zde.

20130815104506